O Standardzie

„Biznes musi być podstawą rozwoju. Inwestycje oraz działania biznesowe muszą być jednak realizowane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony – zgodnie z najwyższymi standardami etyki biznesu. Współpraca i partnerstwo pomiędzy światem biznesu, społeczeństwem i rządem, jest również konieczna. Tylko dzięki nim można zbudować zaufanie społeczne na rynku, które pozwala na kreowanie długoterminowych korzyści dla wszystkich.

Wszystkie te reguły tworzą zasady United Nations Global Compact.”

Ban Ki-moon, b. Sekretarz Generalny ONZ

BAN-Ki-moon-001

Standard Programu Etycznego

 

Samoregulacja biznesowa w ramach II filaru Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)

Standard Programu Etycznego został wypracowany w ramach Koalicji skupionej w ramach Programu „Biznes i Prawa Człowieka – Standard Etyki w Polsce”.

Stanowi on zbiór uniwersalnych wartości oraz niezbędnych narzędzi, których implementacja jest niezbędna, aby pracować nad etyką działania, transparentnością oraz zrównoważonym rozwojem organizacji.

Standard wywodzi się z międzynarodowo uznawanych dokumentów:

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

universal-declaration-human-rights

Wytyczne ONZ ds. biznesu i praw człowieka

UNGP

10 zasad United Nations Global Compact

theglobalcompact

Zalecenia Komisji Europejskiej

eu

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

images

Materiały do pobrania

Więcej materiałów znajdziesz w zakładce Baza Wiedzy