Standardy etyczne w PKP Energetyka

Standardy etyczne w PKP Energetyka

1435139743_profilowe „PKP Energetyka, jako firma odpowiedzialna i zrównoważona, stawia sobie za cel ujęcie standardów etycznych w strategii firmy oraz posługiwanie się nimi w swej działalności biznesowej. Uwzględniane są wartości pozaekonomiczne, a nie tylko bezpośrednie zyski.”

Wraz z rozwojem spółki te wartości zastąpiono nowymi: Koncentracja na kliencie, Bezpieczeństwo, Odpowiedzialność, Partnerstwo. Do tego przyjęliśmy wartości Grupy PKP: Solidność, Dobre zarządzanie, Bezpieczeństwo, Nowoczesność, Odpowiedzialność, Szacunek. Rok 2016 i 2017 to okres, w którym będziemy intensywnie pracować, aby zmienić kodeks etyki i system zarządzania etyką i dostosowywać go do nowych warunków. Przed nami budowa, implementacja i utrzymanie nowego kodeksu, polityki antykorupcyjnej, która będzie obowiązywać zarówno pracowników, jak też kontrahentów spółki. W pierwszej kolejności dokonano analizy i diagnozy stanu realizacji polityki antykorupcyjnej. Przeprowadzono ocenę obowiązujących w spółce wewnętrznych regulacji oraz projektowanych rozwiązań. Zadano sobie trzy pytania: 1. Czy procedury opracowane i wdrożone, jeszcze w ramach Grupy PKP, są dostosowane do obecnej sytuacji i działalności PKP Energetyka S.A.? 2. Czy i w jaki sposób w PKP Energetyka S.A. obecnie są stosowane procedury związane z polityką antykorupcyjną? 3. Czy istnieje potrzeba wypracowania nowych procedur w przedmiotowym zakresie? Kodeks obowiązujący w spółce, wprowadzony został Uchwałą Zarządu PKP Energetyka S.A. w lipcu 2013 r., gdy spółka była jeszcze formalnie w Grupie PKP. Jest on zbiorem podstawowych reguł postępowania w Spółkach Grupy PKP, które odnoszą się do: ✓ wartości Grupy (solidność, dobre zarządzanie, bezpieczeństwo, nowoczesność, odpowiedzialność, szacunek) ✓ relacji między pracownikami Grupy ✓ relacji z klientami indywidualnymi i biznesowymi ✓ relacji z dostawcami ✓ relacji z konkurencją ✓ podejścia do środowiska naturalnego ✓ zaangażowania społecznego Uszczegółowieniem ogólnej zasady antykorupcyjnej, zamieszczonej w przywołanym powyżej Kodeksie, jest Polityka przeciwdziałania nadużyciom wewnętrznym, wprowadzona Uchwałą Zarządu PKP Energetyka S.A. w październiku 2013 r. Pracownicy mogą zgłaszać przypadki nadużyć, naruszania zasad etycznych przede wszystkim swojemu przełożonemu. Mają również możliwość kontaktu z Rzecznikiem Etyki drogą elektroniczną, telefoniczną lub bezpośrednio. Funkcjonuje też anonimowa platforma internetowa i specjalna, dedykowana linia telefoniczna. Platformę tę obsługuje zewnętrzna kancelaria prawna. O becnie pracujemy nad nowym Kodeksem Etyki, który dedykowany będzie wyłącznie PKP Energetyka S.A. Jego zakres powinien uwzględniać specyfikę Spółki oraz wizję dalszego strategicznego działania na rynku. Nowy Kodeks Etyki powinien być podstawowym dokumentem wyznaczającym w sposób ogólny standardy działania Spółki. Rozwinięciem Kodeksu będą poszczególne Polityki, w tym Polityka Antykorupcyjna. „U podstaw filarów, które mają na celu budowanie wartości, leżą fundamenty, czyli zasady, którymi Spółka będzie się kierować w codziennych działaniach. Dzięki nim PKP Energetyka stanie się nowoczesną organizacją działającą według najlepszych światowych standardów.” Nowy Kodeks Etyki będzie zawierać m.in.: ✓ wartości, jakimi kieruje się Spółka ✓ zasady, którymi kierują się pracownicy Spółki przy realizacji jej celów ✓ relacje, jakie powinny obowiązywać między pracownikami Spółki ✓ oczekiwane postawy i zachowania przełożonych w Spółce ✓ oczekiwane relacje z Klientami Spółki ✓ oczekiwane relacje z osobami trzecimi współpracującymi ze Spółką ✓ oczekiwane relacje z konkurencją ✓ oczekiwane relacje z inwestorami ✓ oczekiwane relacje z akcjonariuszami ✓ rekomendowane podejście do środowiska naturalnego ✓ wskazanie na ewentualne zaangażowanie społeczne. Podstawą Kodeksu będzie przyjęta Wizja Strategiczna realizowana przez jasne fundamenty i filary. Wizja Strategiczna przekłada się na priorytety spółki na najbliższe lata PKP Energetyka to codziennie lepsza firma, preferowany partner kolei, energia dla wymagających. Filarami wizji strategicznej są działania, które pozwolą ją realizować: – wyprzedzanie oczekiwań klientów – inwestowanie w niezawodność – wyznaczanie najwyższych standardów. Fundamenty strategiczne to zasady, którymi spółka powinna kierować się w codziennych działaniach. Budujemy przewagę konkurencyjną dzięki zaangażowaniu i kompetencjom pracowników, technologii i organizacji pracy. O powyższe filary strategiczne oprzemy finalny zestaw wartości PKP Energetyka. Aby później działać zgodnie z przyjętymi wartościami, w organizacji potrzebne są określone kompetencje. Przewidziano warsztaty na temat kultury organizacyjnej i kompetencji, których celem będzie określenie docelowych, pożądanych zachowań oraz preferowanej kultury organizacyjnej. Powstanie księga wartości i model kompetencji. W procesie budowania kultury organizacyjnej – w tym wartości, przewidziano zaangażowanie wszystkich pracowników spółki.   Autorem tekstu jest Marian Szcześniak, Pełnomocnik Zarządu ds. Społecznych, Rzecznik Etyki PKP Energetyka

Wraz z rozwojem spółki te wartości zastąpiono nowymi: Koncentracja na kliencie, Bezpieczeństwo, Odpowiedzialność, Partnerstwo. Do tego przyjęliśmy wartości Grupy PKP: Solidność, Dobre zarządzanie, Bezpieczeństwo, Nowoczesność, Odpowiedzialność, Szacunek.

Rok 2016 i 2017 to okres, w którym będziemy intensywnie pracować, aby zmienić kodeks etyki i system zarządzania etyką i dostosowywać go do nowych warunków. Przed nami budowa, implementacja i utrzymanie nowego kodeksu, polityki antykorupcyjnej, która będzie obowiązywać zarówno pracowników, jak też kontrahentów spółki. W pierwszej kolejności dokonano analizy i diagnozy stanu realizacji polityki antykorupcyjnej. Przeprowadzono ocenę obowiązujących w spółce wewnętrznych regulacji oraz projektowanych rozwiązań.

Zadano sobie trzy pytania:

1. Czy procedury opracowane i wdrożone, jeszcze w ramach Grupy PKP, są dostosowane do obecnej sytuacji i działalności PKP Energetyka S.A.?

2. Czy i w jaki sposób w PKP Energetyka S.A. obecnie są stosowane procedury związane z polityką antykorupcyjną?

3. Czy istnieje potrzeba wypracowania nowych procedur w przedmiotowym zakresie?

 

Kodeks obowiązujący w spółce, wprowadzony został Uchwałą Zarządu PKP Energetyka S.A. w lipcu 2013 r., gdy spółka była jeszcze formalnie w Grupie PKP. Jest on zbiorem podstawowych reguł postępowania w Spółkach Grupy PKP, które odnoszą się do:

✓ wartości Grupy (solidność, dobre zarządzanie, bezpieczeństwo, nowoczesność, odpowiedzialność, szacunek)

✓ relacji między pracownikami Grupy

✓ relacji z klientami indywidualnymi i biznesowymi

✓ relacji z dostawcami

✓ relacji z konkurencją

✓ podejścia do środowiska naturalnego

✓ zaangażowania społecznego

Uszczegółowieniem ogólnej zasady antykorupcyjnej, zamieszczonej w przywołanym powyżej Kodeksie, jest Polityka przeciwdziałania nadużyciom wewnętrznym, wprowadzona Uchwałą Zarządu PKP Energetyka S.A. w październiku 2013 r.

Pracownicy mogą zgłaszać przypadki nadużyć, naruszania zasad etycznych przede wszystkim swojemu przełożonemu. Mają również możliwość kontaktu z Rzecznikiem Etyki drogą elektroniczną, telefoniczną lub bezpośrednio. Funkcjonuje też anonimowa platforma internetowa i specjalna, dedykowana linia telefoniczna. Platformę tę obsługuje zewnętrzna kancelaria prawna. O becnie pracujemy nad nowym Kodeksem Etyki, który dedykowany będzie wyłącznie PKP Energetyka S.A. Jego zakres powinien uwzględniać specyfikę Spółki oraz wizję dalszego strategicznego działania na rynku. Nowy Kodeks Etyki powinien być podstawowym dokumentem wyznaczającym w sposób ogólny standardy działania Spółki. Rozwinięciem Kodeksu będą poszczególne Polityki, w tym Polityka Antykorupcyjna

„U podstaw filarów, które mają na celu budowanie wartości, leżą fundamenty, czyli zasady, którymi Spółka będzie się kierować w codziennych działaniach. Dzięki nim PKP Energetyka stanie się nowoczesną organizacją działającą według najlepszych światowych standardów.”

Nowy Kodeks Etyki będzie zawierać m.in.:

✓ wartości, jakimi kieruje się Spółka

✓ zasady, którymi kierują się pracownicy Spółki przy realizacji jej celów

✓ relacje, jakie powinny obowiązywać między pracownikami Spółki ✓ oczekiwane postawy i zachowania przełożonych w Spółce

✓ oczekiwane relacje z Klientami Spółki

✓ oczekiwane relacje z osobami trzecimi współpracującymi ze Spółką

✓ oczekiwane relacje z konkurencją

✓ oczekiwane relacje z inwestorami

✓ oczekiwane relacje z akcjonariuszami

✓ rekomendowane podejście do środowiska naturalnego

✓ wskazanie na ewentualne zaangażowanie społeczne.

Podstawą Kodeksu będzie przyjęta Wizja Strategiczna realizowana przez jasne fundamenty i filary. Wizja Strategiczna przekłada się na priorytety spółki na najbliższe lata PKP Energetyka to codziennie lepsza firma, preferowany partner kolei, energia dla wymagających. Filarami wizji strategicznej są działania, które pozwolą ją realizować:

– wyprzedzanie oczekiwań klientów

– inwestowanie w niezawodność

– wyznaczanie najwyższych standardów.

Fundamenty strategiczne to zasady, którymi spółka powinna kierować się w codziennych działaniach. Budujemy przewagę konkurencyjną dzięki zaangażowaniu i kompetencjom pracowników, technologii i organizacji pracy. O powyższe filary strategiczne oprzemy finalny zestaw wartości PKP Energetyka. Aby później działać zgodnie z przyjętymi wartościami, w organizacji potrzebne są określone kompetencje. Przewidziano warsztaty na temat kultury organizacyjnej i kompetencji, których celem będzie określenie docelowych, pożądanych zachowań oraz preferowanej kultury organizacyjnej. Powstanie księga wartości i model kompetencji. W procesie budowania kultury organizacyjnej – w tym wartości, przewidziano zaangażowanie wszystkich pracowników spółki.

Autorem tekstu jest Marian Szcześniak, Pełnomocnik Zarządu ds. Społecznych, Rzecznik Etyki PKP Energetyka