Skanska – Na etyce dobrze się buduje

SKANSKAGrupa Skanska należy do światowych liderów na rynku budowlanym i deweloperskim i jest największą i najbardziej zyskowną firmą z tej branży w Polsce. Historia firmy dowodzi, że przy osiąganiu dobrych wyników ważne jest nie tylko umiejętne zarządzanie i sprawność biznesowa, ale także etyka. Ustanawiając mocne wewnętrzne standardy stawiamy sobie poprzeczkę bardzo wysoko – niezależnie od ściśle respektowanych zewnętrznych norm i przepisów. Skanska pokazuje, że to nie tylko odpowiedzialne działanie i wewnętrzna potrzeba – to także dobry przepis na biznes. Zasady, którymi kierujemy się na co dzień, przyciągają klientów i wyróżniają nas na globalnym i polskim rynku.

Etyczna firma to odpowiedzialni ludzie

Na budowach Skanska zobaczyć można lustra z dopiskiem „Osoba odpowiedzialna za BHP na tej budowie”. Każdy podchodzący do nich pracownik widzi w odbiciu siebie i przekonuje się, że firmowe zasady to nie coś narzuconego z góry, ale wewnętrzna odpowiedzialność każdej osoby.

Mosina Ludzie BHP-231Bezpieczeństwo to absolutny priorytet w naszej firmie. Byliśmy inicjatorem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, tworzonego obecnie przez dziesięć największych firm budowlanych na polskim rynku. Jego głównym dążeniem jest całkowite wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na polskich budowach. Skanska już wiele lat temu postawiła sobie taki cel. Regularnie szkolimy pracowników i stosujemy zasady bezpieczeństwa bardziej restrykcyjne niż normy krajowe. Pro­mujemy bezpieczną pracę i zapobieganie groźnym zdarzeniom. Przykładem naszych działań może być Tydzień Bezpieczeństwa Skanska. To największa na świecie akcja edukacyjna na temat bezpiecznej pracy w sektorze budowla­nym. Ciekawym projektem jest też akcja O mało co…, mająca na celu przeciwdziałanie praktyce ukrywania błędów i niedopatrzeń na te­renie budowy. Na placach budów Skanska znajdują się tablice informujące o sytuacjach, które mogły zakończyć się wypadkiem. Ich zgłoszenie i analiza pozwalają unikać podobnych sytuacji w przyszłości.

Mocny fundament

Bezpieczeństwo to jednak tylko jeden z wielu elementów szerokiego myślenia o odpowiedzialnym i etycznym biznesie w Skanska. Punktem odniesienia dla całej firmy – wszystkich jej spółek, oddziałów, pracowników, a także kontrahentów – jest Kodeks Postępowania Skanska. Dokument ten definiuje podstawowe zasady i wartości, którymi nasza organizacja rzeczywiście żyje, które pracownicy znają i z którymi się utożsamiają. Zakłada transparentność działań, dbałość o wartości, takie jak uczciwość oraz ochrona życia i zdrowia pracowników, tworzenie przyjaznej atmosfery pracy i wzajemną otwartość. Kodeks obowiązuje również naszych kontrahentów – jest bowiem integralną częścią umów podpisywanych z partnerami biznesowymi.

Jesteśmy przekonani, że etyczne postępowanie to element absolutnie kluczowy dla każdej firmy. Sam dokument opisujący zasady jednak nie wystarczy, aby zapewnić, że każdy z zaangażowaniem realizuje te standardy. Dlatego oprócz Kodeksu Postępowania opracowaliśmy wytyczne i narzędzia wyznaczające kierunki działania. Przykładem jest Ethics Roadmap – matryca obejmująca główne obszary związane z etyką w Skanska w Polsce. Pomaga ona w analizie takich strategicznych kwestii jak dobre praktyki, polityka firmy i procedury dotyczące etyki. Mapę stworzono wewnętrznie, by pomóc w opracowywaniu na każdy rok Planów Etyki, które wzmacniają kulturę w organizacji w zakresie wartości. Dzięki zawartym w niej wskaźnikom możliwe jest dobranie odpowiednich szkoleń, inicjatyw i narzędzi, by stale podnosić świadomość etyczną pracowników na każdym szczeblu organizacji. Mapa jest narzędziem strategicznym pomagającym przygotowywaniu biznesplanów na kolejny rok. Z kolei „Karta wyników z zakresu etyki” (The Ethics Scorecard) jest narzędziem stworzonym do mierzenia postępów poczynionych w zakresie etyki przez jednostki biznesowe oraz całą Grupę Skanska. Dokument ten jest publikowany dwa razy w roku, aby zapewnić wszystkim pracownikom dostęp do najbardziej aktualnych danych z zakresu etyki, możliwość śledzenia postępów w tym obszarze, dzielenia się najlepszymi praktykami w ramach organizacji oraz podtrzymywania dyskusji na ten temat.

Skanska wprowadziła również szczegółowe polityki, np. gościnności i upominków, a także zasady mające zastosowanie w sytuacjach konfliktu interesów. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania tych reguł. W kwestiach zapewnienia zgodności z zasadami Kodeksu, zarządy jednostek wspiera Komitet ds. Etyki – powoływany na poziomie każdego kraju, w którym Skanska działa. Komitet na polskim rynku liczy 14 osób (w tym menedżerów wyższego szczebla, prawnika i przedstawiciela działu HR), które zajmują się m.in. ustalaniem wytycznych dotyczących zapytań i wątpliwości pracowników w związku z dokumentami tworzącymi Program Kodeksu Postępowania Skanska oraz badaniem zgłoszonych przypadków naruszenia procedur. Pracownicy mogą kontaktować się z Komitetem listownie i mailowo. W firmie istnieje też globalna „gorąca linia”, w ramach której pracownicy i osoby z zewnątrz mogą anonimowo zgłaszać problemy i niepokojące sytuacje. Jest to tzw. program whistleblowing (wczesnego ostrzegania), który staje się skutecznym narzędziem identyfikowania ryzyka w wielu firmach. Wszyscy pracownicy uczestniczą także w szkoleniach dotyczących etyki w ciągu pierwszych trzech miesięcy pracy, a następnie – regularnie – raz na dwa lata. Szkolenia mają charakter warsztatów, co sprzyja budowaniu kultury otwartości i gotowości na wspólne rozwiązywanie dylematów w codziennej pracy. Miernikiem pozycji Skanska na rynku w zakresie etyki jest prowadzone przez firmę badanie marki (Skanska Brand Survey), którego częścią są pytania poruszające kwestie etycznych zachowań na rynku i pozycji lidera. Badanie wykazuje stałe silne powiązanie naszej marki z wartościami etycznymi. Natomiast na poziomie wewnętrznym przestrzeganie standardów etycznych sprawdzane jest wśród pracowników w ramach corocznych badań opinii pracowników.

Zielone wszystkim się opłaca

Zasady etycznego postępowania historycznie były odpowiedzią na wyzwania stające przed naszą firmą i jej pracownikami ze strony świata zewnętrznego. Z biegiem czasu Skanska stała się też coraz bardziej zaangażowana w budowanie odpowiedzialnego biznesu w sposób aktywny. To pozwala lepiej realizować cele etycznego i zrównoważonego rozwoju, ale także dostarczać rozwiązania bardzo atrakcyjne dla klientów. Najlepszym przykładem jest propagowanie i realizowanie zielonego budownictwa. Skanska, jako jeden z pierwszych deweloperów na polskim rynku budowlanym wyspecjalizował się w energooszczędnych rozwiązaniach technologicznych, tworząc tzw. zielone biurowce, czyli budynki zużywające znacznie mniej energii i wody. Dzięki mądrej gospodarce odpadami, użyciu bezpiecznych i odnawialnych materiałów i nowoczesnym technologiom udaje się nam nie tylko edukować do minimum czynniki szkodliwe dla środowiska, takie jak wzrost poziomu zanieczyszczeń czy emisja dwutlenku węgla, ale także wprowadzać rozwiązania przynoszące klientom szereg korzyści. Dla przykładu, realizowany obecnie budynek Atrium 2 w Warszawie zapewni mniejsze zużycie energii o 30% w stosunku do norm lokalnych, a wody – aż o połowę. Zielony budynek to także lepsze wyniki pracujących w nim specjalistów i mniejsza absencja.

Skanska wprowadziła do Polski system certyfikacji środowiskowej LEED dla budynków biurowych. Nasze biurowce, jako pierwsze w Polsce, uzyskały również certyfikację w tym systemie na najwyższym, platynowym poziomie. Promujemy energooszczędne rozwiązania współorganizując Laboratorium Efektywności Energetycznej w Budownictwie w Polsce. Obecnie nasza spółka realizująca deweloperskie projekty mieszkaniowe, jest także w trakcie budowy osiedla mieszkalnego, które jako pierwsze w Polsce będzie certyfikowane w systemie środowiskowym BREEAM. Zdecydowaliśmy się na to nie tylko dlatego, że odpowiedzialne, zrównoważone budowanie jest dla nas ważne. To także dobra odpowiedź na potrzebę rynku. Coraz więcej osób w Polsce chce ograniczać negatywny wpływ na środowisko. Coraz częściej doceniają oni także zielone budynki jako zdrowe miejsce życia i efektywne środowisko pracy. Cieszymy się, że nasze cele CSR idą tu w parze z tworzeniem lepszej oferty rynkowej. Dzięki temu wygrywamy podwójnie.

Uważni i bliscy

Skanska wyznacza również standardy współpracy ze społecznościami lokalnymi. Wszystkie inwestycje i projekty staramy się realizować tak, aby niosły ze sobą korzyści dla ludzi – nie tylko odbiorców naszych usług, ale też np. osób mieszkających w danej okolicy. Dla przykładu, myślimy o nich, projektując przestrzenie wokół budynków biurowych i aranżując je małą architekturą, a w pobliżu budowanych osiedli mieszkaniowych, prowadząc liczne nasadzenia zieleni, jak podczas akcji „100 drzew dla Bielan” przy Osiedlu Mickiewicza.

Skanska chętnie nawiązuje współpracę ze szkołami i świetlicami, prowadząc zajęcia dla dzieci związane z bezpieczeństwem i budownictwem, np. program „Bezpieczni w pobliżu budowy”, w którym przez osiem lat wzięło udział ponad 100 tys. małych uczestników czy „Świetlicowy plac budowy”, który przez zabawę przybliża dzieciom świat architektury i techniki.

Angażujemy się także w szereg akcji w ramach tzw. „placemakingu”, czyli tworzenia dobrych miejsc służących lokalnym społecznościom. W Warszawie uczestniczymy w projekcie modernizacji skweru przy ul. Krochmalnej 3. Mieszkańcy, urząd dzielnicy, organizacja NGO i my prowadzimy wspólne prace, aby ten fragment miasta zaadaptować na tzw. Archipelag Wysp – przestrzeń podzieloną na kolorowe, okrągłe place tematyczne. Do tej pory pojawiły się tam już m.in. nowe huśtawki, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa oraz stacjonarna trampolina. Z kolei w Krakowie jesteśmy partnerem innego projektu – Superścieżki. Inicjatywa, nad którą prace rozpoczną się w przyszłym roku, ma na celu zagospodarowanie odcinka między rondami Mogilskim i Grzegórzeckim i oddanie go mieszkańcom w opracowanej przez nich formie. Superścieżka to pierwsza tak duża kooperacja Gminy Kraków, organizacji pozarządowych i prywatnych inwestorów. Jednak najważniejszym ogniwem całego procesu są mieszkańcy, gdyż to oni stworzyli i wybrali koncepcje zagospodarowania przestrzeni. We Wrocławiu natomiast, przy naszym biurowcu Dominikański, zrealizowaliśmy projekt artystyczny. Na ścianie okolicznego podwórka, po konsultacji z mieszkańcami, powstał kwiecisty mural. Swoją formą nawiązuje do renesansowego ogrodu Laurentiusa Scholza, niegdyś znajdującego się na terenie biurowca.

Odpowiedzialny biznes jest mocny i stabilny

Wszystkie opisane działania to nie tylko ochrona przed potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi, ale także obszar budowania przewagi konkurencyjnej firmy. Klienci i kontrahenci często wybierają Skanska ze względu na nasze odpowiedzialne podejście do biznesu, a także poczucie bezpieczeństwa, które dzięki temu zapewniamy. Nasi partnerzy wiedzą, że jeśli Skanska podejmuje się jakiegoś projektu, to jest pewne, że w obszarze zależnym od firmy zostanie on zrealizowany zgodnie z oczekiwaniami i to według wysokich standardów – etycznie, transparentnie, solidnie i odpowiedzialnie. Etyczne postępowanie pomaga nam też w budowaniu dobrego wizerunku pracodawcy. To niezwykle ważne, ponieważ w Skanska w Polsce pracuje obecnie 7700 osób, a co roku firma przyjmuje do pracy kolejny tysiąc lub nawet więcej specjalistów. Ludzie są dla nas niezmiernie ważni. W naszej firmie w centrum wszystkich działań jest człowiek – zarówno klient i odbiorca naszych usług, jak i pracownik. Skanska regularnie otrzymuje nagrody i wyróżnienia dla dobrego pracodawcy. W tym roku już po raz ósmy z rzędu zajęliśmy pierwsze miejsce w rankingu Firma dla Inżyniera. Otrzymaliśmy także po raz szósty tytuł „Most Attractive Employer” w kategorii „Inżynieria” w największym badaniu opinii studentów w Polsce przeprowadzonym przez firmę Universum.

Ugruntowane wartości, które od wielu lat są podstawą działalności Skanska na całym świecie, pozwoliły naszej firmie osiągnąć pozycję lidera branży budowlanej i deweloperskiej. Mamy też silne przekonanie, że dalsze oparcie biznesu na tym fundamencie, pomoże nam osiągać kolejne sukcesy.

Barbara Głowala – Menedżer Doradca ds. Etyki, Skanska w Polsce