Artykuły eksperta – Marcin Kilanowski, Konfederacja Lewiatan

Artykuły członka Komitetu Sterującego Programu „Standard Etyki w Polsce” – Marcin Kilanowski, Reprezentant Konfederacji Lewiatan ds. praw człowieka i biznesu, Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan, Adiunkt WPiA UMK: