CEOs for Ethics

Publikacja “CEOs for Ethics” została zaprezentowana podczas konferencji “Ring the Bell for Gender Equality”, która odbyła się 8 marca w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Idea stworzenia publikacji pojawiła się podczas spotkania “CEOs for Ethics” które odbyło się 30 sierpnia 2018 roku z udziałem przedstawicieli firm etycznych, Ambasad, instytucji oraz ukraińskiego biura Global Compact. Spotkanie było zorganizowane wzorem międzynarodowej inicjatywy CEO Roundtable a informacja o nim pojawiła się w raporcie UN Global Compact “Prawa Człowieka – Podstawa Zrównoważonego Biznesu” „Human Rights: the Foundation of Sustainable Business”).

Publikacja “CEOs for Ethics” stanowi zbiór najlepszych praktyk firm implementujących zasady etyczne, które chcą podzielić się swoją wiedzą, tym samym dążąc do realizacji jednego z celów programu “Standard Etyki w Polsce” – zwiększenia na rynku polskim ilości firm etycznych.

Jako Global Compact Network Poland dziękujemy Patronom Honorowym, Partnerom Głównym i Instytucjonalnym za zaangażowanie się w Program “Standard Etyki w Polsce” w ramach którego niniejsza publikacja została wydana.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją “CEOs for Ethics”!