Standard Programu Etycznego w języku ukraińskim

Global Compact Network Poland umiędzynaradawia Standard Programu Etycznego, który powstał w wyniku prac Koalicji Rzeczników Etyki, jako kierunek rozwoju odpowiedzialnych organizacji oraz katalog przydatnych narzędzi implementacji i weryfikacji. Standard został stworzony w ramach Programu „Standard Etyki w Polsce”. 

Standard Programu Etycznego został przetłumaczony na język ukraiński w ramach współpracy Global Compact Network Poland z Global Compact Network Ukraine oraz wkrótce zostanie zaprezentowany członkom ukraińskiej sieci Global Compact jako ważne narzędzie w procesie stworzenia nowego lub udoskonalenia istniejącego systemu etycznego w organizacji.

Współpraca międzynarodowa, mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczenia, pozwoli osiągnąć skuteczniejszych rezultatów w ochronie praw człowieka, które stanowią niezbędny element zrównoważonego biznesu.

Standard w wersji ukraińskiej jest dostępny na stronie.