„Równe szanse w biznesie” – według nowego Prezydenta?

Wybory prezydenckie za chwilę, kandydaci prezentują swoją ocenę zagadnień związanych z gospodarką i życiem obywateli, w tym sytuacji kobiet. Wybór właściwego kandydata przełoży się na realia, w jakich będą żyć.

 

Dlaczego kandydaci powinni pochylić się nad zagadnieniami równouprawnienia?

Ponieważ kobiety to silna część elektoratu. Dane GUS za ubiegły rok wskazują, że kobiety stanowią prawie 52 % populacji. Na 100 mężczyzn przypada 111 kobiet w miastach i 101 kobiet we wsiach.

 

Społeczeństwo polskie się starzeje. W zeszłym roku zmarło o 35 tys. osób więcej niż się urodziło. Tak złej sytuacji w Polsce nie było od 70 lat. Od 30 lat niska liczba urodzeń nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń. Jeszcze bardziej pesymistycznie alarmuje ONZ prognozując, że do końca stulecia Polsce ubędzie 14 mln obywateli.  Zatem, stworzenie programów społecznych wspierających rodzicielstwo oraz zapewnienie kobietom możliwości godzenia pracy z życiem domowym są jedyni z najważniejszych zadań stojących przed rządem.

 

Jakie tematy przodują w obietnicach wyborczych?

 

Takie zestawienie można znaleźć na portalu ofeminin.pl (link do całości poniżej). Dotyczą głównie programów społecznych, aborcji, przemocy, ale również luki płacowej. A u których kandydatów możemy usłyszeć postulaty dot. równości płci?

 

W programie Andrzeja Dudy nie ma propozycji bezpośrednio skierowanych do kobiet, ale za to znaleźć można szeroki pakiet społeczny, który ma za zadanie zachęcić kobiety do podejmowania roli matek i umożliwiać im powiększanie rodzin.

Rafał Trzaskowski skupia uwagę na problemach dot. kobiet, postulując równość kobiet i mężczyzn. Poprzez umożliwienie kobietom zasiadanie na stanowiskach decyzyjnych i tym samym włączanie do dialogu, daje się im prawo podejmowania decyzji, o kwestiach, które je dotyczą.

Władysław Kosiniak-Kamysz mocno podkreśla problem luki płacowej, mówiąc, że nie ma miejsca na takie zjawisko w XXI wieku. Ta sama praca powinna być jednakowo opłacana. Zaznaczył również kwestie „work-life balance”.

Również Robert Biedroń przedstawia szeroki pakiet rozwiązań wspierających kobiety, w tym wyrównanie luki płacowej i rozwiązania ułatwiające godzenie pracy z macierzyństwem. Wyraża również mocny sprzeciw nierespektowaniu praw kobiet i pomijaniu ich w życiu społecznym.

 

Jednak, nawet jeśli wybrany zostanie kandydat silnie identyfikujący się z problemami nierówności płci, na ile obietnice wyborcze wpłyną na realne działania i przełożą się na rzeczywistość? Tego nie wiemy. Sam fakt, że możemy znaleźć tyle postulatów odnoszących się do równości płci i poprawy życia kobiet napawa optymizmem i pokazuje, że temat coraz silniej przebija się do debaty publicznej, a także powoli zaczyna być kojarzony – tak jak w biznesie – z rozwojem i siłą instytucji.

 

Tekst źródłowy i szersza analiza kandydatów: https://www.ofeminin.pl/swiat-kobiet/to-dla-nas-wazne/co-kandydaci-na-urzad-prezydenta-maja-do-zaoferowania-kobietom/yrde205

 

Źródła: ofemini.pl, businessinsider.com.pl, GUS