People First

Epidemia wpływa na wszystkie dziedziny naszego życia. Zazwyczaj w mediach mówi się o tym w kontekście ograniczeń i restrykcji, jakie były i nadal częściowo są wymogiem chwili. Mówi się o zakupach, korzystaniu z usług fryzjerskich i chodzeniu do restauracji. Nic w sumie dziwnego – jak pokazują badania Kantar, znoszenie ograniczeń wprost poprawia nastrój Polaków.

 

Perspektywa Polaków-konsumentów nie jest jedyna. Równie ważna, jeśli nie kluczowa, jest perspektywa Polaków-pracowników, bo od tego jak zostaniemy potraktowani jako pracownicy, zależeć będzie choćby konsumpcja, wydatki, ogólne samopoczucie i perspektywa przyszłości.

 

Jako pracownicy oczekujemy od firm w dobie koronawirusa przede wszystkim troski o nasze zdrowie poprzez dezynfekcję miejsca pracy (82%*) oraz – w miarę możliwości – przychylności dla elastycznych form pracy (66%). Pod tym względem nie różnimy się od większości krajów świata (elastyczne formy pracy nie są np. aż tak oczekiwane w Arabii Saudyjskiej czy Nigerii).

 

 

 

 

Kolejne oczekiwania różnią się już między krajami, a różnice te mogą wynikać z różnego stanu służby zdrowia na danych rynkach. W Polsce zatem oczekujemy na trzecim miejscu (49%) tego, by pracodawcy przekazywali darowizny na zakup maseczek i środków dezynfekujących dla szpitali. Podobnie wypowiadają się mieszkańcy innych krajów tej części Europy (np. Czesi, Słowacy, Ukraińcy) oraz Włosi, ale już dla mieszkańców mniej dotkniętych pandemią krajów Europy Zachodniej (Niemców, Belgów, Holendrów, Francuzów czy Brytyjczyków) – na trzecim miejscu znajdziemy oczekiwanie, by firmy zaplanowały, jak dalej świadczyć usług/ dostarczać produkty konsumentom i klientom. Czyli mówiąc krótko – by kontynuowały efektywnie swoje działania biznesowe, a dopiero potem wspierały szpitale czy rządy. W Polsce ten postulat jest dopiero na miejscu piątym (39%).

Nieco ważniejsze dla Polaków jest promowanie przez pracodawców narzędzi komunikacji cyfrowej w pracy (41%).

Kolejne postulaty dotyczą oferowania konsumentom zniżek i promocji (34%), zachęcanie pracowników do wykorzystywania urlopów wypoczynkowych (29%) oraz przekazywanie darowizn na badania naukowe (28%).

Najmniej – na razie – istotnym postulatem jest sprowadzanie całej produkcji oraz wszystkich fabryk z powrotem do Polski (11%). Zapewne wynika to ze specyfiki naszej gospodarki, bo już we Francji oczekiwanie takie jest dużo bardziej podzielane (30%).

 

Podsumowując: jeśli management firmy zastanawia się, jak adekwatnie zareagować na epidemię, należy pamiętać, że jest to problem czysto ludzki i należący do sfery potrzeb podstawowych. Zatem: People First.

 

 

 

Michał Rogowski koordynuje udział Polski w międzynarodowym projekcie Kantara COVID-19 Monitor.

Mateusz Galica odpowiada za działania z obszaru sustainability w Kantar Polska.

 

 

* źródło: COVID-19 Monitor, globalne badanie KANTAR realizowane w ponad 50 krajach