Great Place to Work® – Lista Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2019 (09.04.2019)

9 kwietnia 2019 roku odbędzie się Gala Great Place to Work® w Polsce, podczas której już po raz jedenasty zostanie ogłoszona Lista Najlepszych Miejsc Pracy. Po raz trzeci Global Compact Network PolandGreat Place to Work® nawiązują współpracę i partnerstwo strategiczne, którego celem jest upowszechnianie etycznych standardów pracy, dobrych praktyk i wiarygodności wśród odpowiedzialnych przedsiębiorstw.

Głównym celem Great Place to Work® jest pomoc odpowiedzialnym firmom w budowaniu, utrzymaniu i dostosowaniu ich kultury organizacyjnej. Polskie firmy, które osiągnęły największy sukces w zapewnieniu dobrych relacji z  swoimi pracownikami, uzyskają prestiżowy tytuł Najlepsze Miejsce Pracy Polska 2019”.

Gala Great Place to Work®  jest jednym z wydarzeń współorganizowanych przez Global Compact Network Poland  w ramach programu Standard Etyki w Polsce, jednym z celów którego jest zwiększenie ilości firm etycznych na rynku polskim.

Podczas Gali Global Compact Network Poland wręczy wyróżnienia Rzecznika Standardu Etyki” firmom, które w swoich działaniach kierują się zasadami etyki i poszanowaniem praw człowieka. W zeszłym roku wśród wyróżnionych firm w rankingu „Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2018” były między innymi: 3M Poland, Grupa IKEA w Polsce, Shell Polska.

W 2019 roku, w ramach programu Standard Etyki w Polsce, Global Compact Network Poland przy wsparciu Partnerów i Patronów programu, zaprezentowało nowe publikacje o etycznym zarządzaniu firmą:

CEOs for Etics – zbiór najlepszych praktyk firm etycznych;

Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy” – przedstawia walory zapewnienia równych szans zawodowych baz względu na pleć.

* * * * * *

Great Place to Work® jest międzynarodową instytucją badawczą, szkoleniową i doradczą, która ma ponad trzydziestoletnią historię i niezmiennie jest największą globalną organizacją, która zajmuje się badaniem jakości miejsc pracy na całym świecie.

Global Compact Network Poland jest polską siecią United Nations Global Compact, która stanowi sekretariat polskich członków, biuro projektowe oraz lokalny punkt kontaktowy i informacyjny UNGC. Jej zadaniem jest promowanie i wdrażanie globalnych inicjatyw UNGC na polskim gruncie oraz odpowiedź na unikalne wyzwania, które na drodze do zrównoważonego rozwoju napotyka sektor prywatny.